Begeleiding

Met name in de ontwerpfase bij aanvragen voor bouwvergunning, gebruiksmelding of –vergunning en milieuvergunning (t.z.t. de Omgevingsvergunning) verzorgt BURO-BRANDPREVENTIE namens de opdrachtgever de indiening van de juiste stukken en het voeren van overleg met het bevoegd gezag. Desgewenst kunnen we ook op de achtergrond het traject begeleiden. Het is niet noodzakelijk dat wij alle stukken vervaardigen, alleen controle en aansturing voorafgaand aan de indiening is ook mogelijk.

Daarnaast verzorgen we ook de begeleiding tijdens de uitvoering, om te voorkomen dat een goed doordacht plan verkeerd wordt uitgevoerd waardoor de preventieve werking van maatregelen teniet wordt gedaan. Te vaak helaas ontbreekt de kennis en ervaring, of wordt er onzorgvuldig te werk gegaan, met alle risico’s en faalkosten vandien. Door vooraf alles goed door te spreken, regelmatige controles van zowel bouwvoorbereidingsstukken als het uitgevoerde werk op de werkvloer en veelvuldig overleg, dragen wij bij aan een goede oplevering van alle brandpreventieve maatregelen in en om het gebouw.

Contactgegevens

postadres
Postbus 24008
3007 DA Rotterdam

bezoekadres
Weg en Bos 92
2661 GX Bergschenhoek

telefoon
010-2152570

© 2010 BURO-BRANDPREVENTIE

CARENZA