Werkwijze

Op basis van een projectaanvraag, vaak gecombineerd met een persoonlijk onderhoud, stelt de directeur in samenspraak met de projectcoördinator een offerte op. Bij een positieve reactie gaat de projectcoördinator afhankelijk van de aard en omvang van het project een projectteam van adviseurs en medewerkers samenstellen en nadere afspraken maken met betrekking tot de planning en te hanteren uitgangspunten.

De projectcoördinator zal gedurende het gehele traject fungeren als aanspreekpunt en contactpersoon richting opdrachtgever en derden, zoals bijvoorbeeld de gemeente of brandweer. Na afloop van elk project zal er een evaluatie plaatsvinden. Hiervoor zal de kwaliteitsmedewerker telefonisch of schriftelijk een enquete uitvoeren met als doel evt. tekortkomingen of verbeterpunten in kaart te brengen zodat wij hiermee onze organisatie en werkwijze kunnen verbeteren.

Contactgegevens

postadres
Postbus 24008
3007 DA Rotterdam

bezoekadres
Weg en Bos 92
2661 GX Bergschenhoek

telefoon
010-2152570

© 2010 BURO-BRANDPREVENTIE

CARENZA